Waarom EuroPAC

Een kwalitatief juiste en vriendelijke dienstverlening
Altijd direct een centralist(e) aan de lijn
Korte wachttijden
Geen stemcomputer waarbij dwingend een keuzemenu doorlopen moet worden
Duidelijke gebruikshandleidingen en informatie
Duidelijke alarmcentralepassen met de gegevens van EuroPAC alarmcentrale
Gebruik van individuele alarmcentralepassen is mogelijk
Vrije keuze voor het gebruik van password/wachtwoord of pincode
Geen onderdeel van een multinational waardoor zaken direct geregeld kunnen woden
Indien gewenst kunt u gebruik maken van onze technische ondersteuning
Gebruik van 1 jaar contracten

EuroPAC Alarmcentrale is sinds 2000 operationeel als particuliere alarmcentrale en heeft daartoe een Ministeriële vergunning gekregen onder nummer PAC 105. Vanzelfsprekend voldoet de particuliere alarmcentrale aan alle strenge kwaliteitseisen van het CCV. De aan deze regelgevingen gekoppelde inspecties worden binnen EuroPAC Alarmcentrale uitgevoerd door het Nationaal Centrum voor Preventie op zowel operationeel, uitvoerend, bouwtechnisch en procedureel gebied. EuroPAC Alarmcentrale beschikt over een geldig certificaat particuliere alarmcentrale.

EuroPAC Alarmcentrale is een onafhankelijke alarmcentrale, die zich slechts begeeft op het gebied van alarmverwerking en andere vormen van dienstverlening, die direct te maken hebben met alarmverwerkingsactiviteiten. Deze werkzaamheden worden verricht vanuit onze hyper moderne alarmcentrale, welke is gevestigd te Oss aan de Batavenweg 2. Voor de continuïteit, veiligheid en mogelijke uitbreiding beschikt EuroPAC Alarmcentrale over een volledig ingerichte back-up alarmcentrale die is gevestigd in Rosmalen. Deze back-up alarmcentrale is onbemand doch kan binnen een tijdsbestek van 30 minuten worden bemand door de eigen medewerkers.

EuroPAC Alarmcentrale heeft er bewust voor gekozen geen andere gerelateerde beveiligingsactiviteiten in de onderneming, zoals een installatiebedrijf of bewakingsbedrijf, die mobiele surveillance of portiersdiensten uitvoeren, op te nemen. Wij richten ons slechts op de alarmverwerking vanuit de alarmcentrale waarbij wij gekozen hebben voor EENVOUD waarin de wens van de klant centraal is gesteld.

Ook maakt EuroPAC Alarmcentrale geen deel uit van een multinational, die vanuit een ander Europees land de aansturing van de alarmcentrale regelt. Het voordeel dat wij hierdoor kunnen realiseren ligt met name in de korte communicatielijnen en de duur voor het nemen maatregelen in het kader van de dienstverlening.

 

Onze medewerkers

Wij hebben bewust gekozen voor een platte organisatie zonder afzonderlijke afdelingen voor de alarmverwerkingsactiviteiten. Voor zowel het aanmelden, wijzigen of muteren van klantgegevens kunt u dus altijd een beroep doen op de centralisten, die u aan de telefoon krijgt. Zij hebben de mogelijkheid u direct van dienst te zijn zonder dat er onnodig doorverbonden dient te worden. 

Onze medewerkers zijn allemaal in het bezit van het de vereiste opleidingen en zijn (conform de regelgeving) van onbesproken gedrag.

Door de directe betrokkenheid van onze medewerkers binnen het volledige bedrijfsproces, raken zij gemotiveerd en blijven zij enthousiast hetgeen de klantvriendelijkheid en de snelheid van werken bevorderd.

 

Onze dienstverlening:

  • Alarmverwerking; Particulier, Zakelijk
  • Video bewaking; Alarmverificatie, Observatie 
  • Tracking & Tracing; Fleetmanagement, Objectbeveiliging
  • Bereikbaarheidsservice; 24 uur bereikbaarheidsdiensten, Helpdesk, Storingsdienst 

De hierboven genoemde diensten kunnen allen voorzien worden van een maatwerktoepassing zodat vooraf gemaakte afspraken door ons ten uitvoer kunnen worden gebracht.

Meer informatie aanvragen?