Organisatie

Ons alarmverwerkingssysteem is snel en zodanig opgebouwd dat het merendeel van de werkzaamheden volledig geautomatiseerd plaatsvindt. Hierdoor worden mogelijke menselijke fouten, bij voorbaat uitgesloten. Echter, ook wij weten, dat computers defect kunnen gaan en daarom hebben wij voldoende reserve capaciteit ingebouwd, om er zeker van te kunnen zijn, dat uw melding ook daadwerkelijk door ons wordt ontvangen en verwerkt.

Wij zijn wettelijk verplicht alle gegevens van meldingen gedurende een langere periode te bewaren. Ook moeten de gevoerde gesprekken door ons opgenomen worden zodat achteraf een melding kan worden gereconstrueerd. Voor u een veilig gevoel.

EuroPAC komt U tegemoet!

Sinds 2000 actief in de markt van de Particuliere Alarmcentrales in Nederland en dankzij het feit dat wij ons slechts begeven op onze alarmcentrale activiteiten en onafhankelijk kunnen opereren, mogen we vaststellen, dat we door het inslaan van deze weg de laatste jaren succesvol kunnen acteren. EuroPAC Alarmcentrale beschikt niet over een eigen installatiebedrijf, bewakingsbedrijf maar maakt gebruik van erkende en betrouwbare partners, die gespecialiseerd zijn in deze vormen van beveiliging. Wij richten ons met name waarin wij denken goed en vernieuwend te zijn, namelijk de Persoonlijke Benadering van Alarmverwerking.

Bewust is er gekozen voor een platte organisatie waarin de centralisten alle voorkomende werkzaamheden uitvoeren. Door de veelzijdigheid van de taken blijven zij extra gemotiveerd. Niets is hetzelfde en sleur wordt voorkomen, waardoor het enthousiasme stijgt, hetgeen de klantvriendelijkheid, de snelheid en de alertheid ten goede komt. Door onze werkwijze onderscheiden wij ons van onze collega’s hetgeen door klanten als vernieuwend en prettig wordt ervaren.

Onderscheidend vermogen ligt namelijk niet alleen in de prijs maar veel meer in de wijze van het uitvoeren van de dienstverlening. U zit toch zeker niet te wachten op een stemcomputer voorzien van een dwingend keuzemenu? Nee, u verwacht direct iemand aan de lijn, waaraan u uw boodschap kwijt kunt. Wij streven met onze persoonlijke beantwoording van de inkomende gesprekken tevens naar een korte, aanvaardbare wachttijd zodat u als klant geen minuten lang hoeft te wachten om uw boodschap of melding kwijt te kunnen. Wij hebben onze centralisten dan ook getraind om u kort, klantvriendelijk en inhoudelijk op de juiste wijze te helpen waardoor de gesprekstijden worden verkort en de wachttijden tot een minimum beperkt kunnen worden.