Video bewaking

Video dienstverlening van EuroPAC Alarmcentrale

Naast alarmverwerking van conventionele alarmsystemen, is het dankzij de techniek ook steeds meer mogelijk om beelden over te dragen naar de particuliere alarmcentrale. De beelden kunnen op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden worden doorgezonden. Het communicatienetwerk en overdrachtsnelheid is voor beeldoverdracht van groot belang met name als het gaat om de video observatie.

EuroPAC Alarmcentrale is voor de verwerking en de ontvangst van beelden voorzien van de juiste ontvangstapparatuur. Wij ondersteunen o.a. IP camera's van Axis en IP HD recorders die door de multiprotocolaire DeteXi Domain Controller© ontvangen kunnen worden. Verder ondersteunen wij alles wat ontvangen kan worden op:

  • DigiOP
  • PowerConStation
  • Aivex Catvision
  • Smartbase
  • RASplus
  • Watch

 Alle camera's of recorders die via een http videoserver uitzenden ondersteunen wij ook. Heeft u een systeem waarvan u niet weet of wij deze ondersteunen, informeer dan bij ons of uw installateur.

Wij verdelen onze videodiensten in drie verschillende mogelijkheden:

  • Verificatie (Alleen voor alarmbevestiging, loopt er wel of niet iemand door het alarm)
  • Observatie (Sluitrondes, besturen op afstand, monitoren, begeleiding etc.)
  • Maatwerk (Bezoekersregistratie, procesbewaking, openen en sluiten van pansen)