Alarmverwerking

EuroPAC Alarmcentrale verwerkt alarmen met een duidelijk scheiding tussen particulier en zakelijk. Wij willen voorkomen dat systemen die onnodig veel alarmen sturen geen vertraging veroorzaken op een ander alarm.

 

Particuliere alarmverwerking

Onze dienstverlening moet voor u eenvoudig en helder zijn en daarom verwerken wij voor u als particulier alle voorkomende alarmen op basis van een totaalconcept. Hierin zijn onder andere de volgende alarmmeldingen opgenomen:


  • Overval / paniekalarm
  • Brandalarm
  • Inbraakalarm
  • Sabotage- alarm
  • Uitval 220 Volt (stroomuitval)
  • Lage batterrijspanning van uw systeem
  • 24 uur Testmelding (wettelijk verplicht)
  • Medisch alarm - Eén technisch alarm.

Daarnaast vinden wij het erg belangrijk, dat wij na ontvangst van enig alarmsignaal vanuit uw beveiligde woning, direct in contact kunnen treden met u, uw buren, één van uw sleutelhouders of het inschakelen van een bewakingsdienst of overheidsinstantie.

Als uw alarm afgaat, gaan wij ervan uit dat er daadwerkelijk iets aan de hand is. Of er nu sprake is van een inbraak, weersinvloeden of het maken van een bedienfout door de gebruiker, ons maakt het niets uit, wij ondernemen direct actie. Uw alarm gaat af en wat nu? Op dat moment stroomt de adrenaline door uw lichaam en vormt zich een zekere vorm van stress, omdat de alarmcentrale gebeld moet worden. Het gebruikelijke ritueel, zoeken naar een pasje, een aansluitnummer en een code en niet te vergeten het telefoonnummer. Allemaal zaken waar u als gebruiker, niet rustiger van wordt. EuroPAC Alarmcentrale heeft de werkwijze aangepast aan de wens van de klant. Als uw alarm afgaat, hoeft u niet naar de alarmcentrale te bellen maar onze centralisten bellen u; dit om te voorkomen dat wij een ingesprektoon krijgen.Hierdoor worden er niet meer personen gewaarschuwd dan strikt noodzakelijk is. Door deze werkwijze heeft u voldoende tijd om uw persoonlijke code of wachtwoord bij de hand te nemen, waardoor onnodige stress voorkomen wordt. Ja, u leest het goed: Een persoonlijke code of wachtwoord. U bent bij ons de klant, dus u bepaalt of u gebruik wilt maken van een code of een wachtwoord. Wat voor u het eenvoudigst is, voeren wij door. Ons devies is dan ook niet voor niets EENVOUD.
Wettelijk is het een vereiste dat u tenminste twee sleutelhouders opgeeft aan uw alarmcentrale omdat zij ingeval van alarm altijd eerst een beroep op uzelf of de sleutelhouders moeten doen voordat er een beroep op de overheidsinstanties, zoals politie en brandweer, gedaan kan worden. Goede en duidelijke afspraken komen de verwerkingssnelheid ten goede en kunnen in de meeste gevallen de schade terugdringen. Indien u aangesloten wordt bij EuroPAC Alarmcentrale krijgt u voor uzelf en uw sleutelhouders een alarmcentralepas en een gebruikershandleiding met alle relevante informatie voor het contact met onze centralisten.
 Dag en NachtOnze centralisten waken gedurende 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week op afstand over uw eigendommen. Op elke melding reageren zij direct met de actie, die vooraf met u is besproken, om eventuele schade, vervolgschade of emotionele schade te voorkomen of te minimaliseren. Door onze persoonlijke werkwijze en het invullen van uw wensen, kunt u met een gerust hart uw beveiligde woning verlaten. Wij blijven waken over uw eigendommen.

 

Zakelijke alarmverwerking

Bij EuroPAC Alarmcentrale worden beveiligingssystemen van zowel particulieren als bedrijven aangesloten. Natuurlijk hopen wij dat er nooit iets gebeurt, maar mocht er onverhoopt toch iets gebeuren, dan zien onze centralisten dat direct op hun beeldscherm. Meteen ondernemen wij de afgesproken acties. Bijvoorbeeld het waarschuwen van uw buren, andere sleutelhouders of het inschakelen van een bewakingsbedrijf of overheidsinstantie. Ons principe is dat u aangeeft wat wij moeten doen. Als u wensen binnen de strenge wettelijke normen uitvoerbaar zijn, voeren wij het uit.

Ook voor onze zakelijke aansluitingen vinden wij het belangrijk om eenvoud na te streven en daarom zal met u altijd overleg plaatsvinden over de door ons te nemen acties, die wij dienen te nemen ingeval van een alarm of andere melding.

Buiten de normale doormeldingen zoals inbraak, sabotage, brand en dergelijke kunt u als zakelijke relatie extra diensten afnemen zoals spertijdbewaking (bloktijdbewaking), inschakelcontrole en rapportages maar ook video oplossingen zoals verificatie en observatie. Vanzelfsprekend krijgt u na de aanmelding op onze alarmcentrale de benodigde alarmcentralepasjes met gebruikershandleiding waarin de werkwijze van onze alarmcentrale uiteen wordt gezet.

Dag en nacht. 

Onze centralisten waken gedurende 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week op afstand over uw eigendommen. Op elke melding reageren zij direct met de actie, die vooraf met u is besproken, om eventuele schade, vervolgschade of emotionele schade te voorkomen of te minimaliseren. Door onze persoonlijke werkwijze en het invullen van uw wensen, kunt u met een gerust hart uw beveiligde pand verlaten. Wij blijven waken over uw eigendommen.