EuroPAC Alarmcentrale is als eerste Europees gecertificeerd als particuliere alarmcentrale binnen Europa!

Bij particuliere alarmcentrales (PAC’s) komen meldingen binnen van installaties voor inbraak- en brandalarm. De PAC’s zorgen ervoor dat onnodige meldingen zoveel mogelijk uitgefilterd worden en dat bewakingsdiensten, politie en brandweer efficiënt kunnen worden ingezet. Sinds kort is er een Europese kwaliteitsnorm, de EN50518. De particuliere alarmcentrale van EuroPAC in Oss is sinds 3 april 2012 de eerste binnen Europa die hieraan volledig voldoet.

Er gelden al langer nationale kwaliteitsnormen, maar deze verschillen nogal per EU-staat. In Nederland en België zijn de eisen streng en werken de centralisten van particuliere alarmcentrales in een als bunker beveiligd gebouw, waar dubbel uitgevoerde techniek voor een hoge betrouwbaarheid zorgt. Maar er zijn ook lidstaten waar men met een PC op de keukentafel een particuliere alarmcentrale kan beginnen. Om te voorkomen dat door de regels omtrent vrij verkeer van diensten binnen de EU beheerders van gevoelige objecten op inferieure particuliere alarmcentrales gaan vertrouwen, is de afgelopen jaren gewerkt aan een Europese kwaliteitsnorm.

De EN50518 kent drie delen: EN50518-1 gaat over het gebouw van de Monitoring and Alarm Receiving Centre in het algemeen. EN50518-2 richt zich op de technische eisen voor de aanwezige apparatuur, terwijl EN50518-3 eisen stelt aan procedures en personeel. Volgens EuroPAC-directeur Will Spoor, die tevens voorzitter is van de normcommissie WG14, is het dankzij de nieuwe norm geheel helder geworden welke eisen worden gesteld aan de ontvanger van de meldingen, inclusief de gegevensopslag en de bewaartermijn. De systematiek van snelheid voor het verwerken van meldingen is nu ook vastgelegd. In NEN-EN 50518-2 worden eisen gesteld aan de kwaliteit van de infrastructuur, zodat alarmmeldingen binnen de gestelde tijd binnenkomen en er op tijd kan worden gereageerd.

De norm stelt ook eisen aan de kwaliteit van de aangesloten apparatuur. Belangrijk, want onbetrouwbare alarmsystemen zorgen voor veel problemen, vooral voor wat betreft onnodige inzet van hulpdiensten. Willekeurig apparatuur toepassen is er bij een volgens EN50518-gecertificeerde particuliere alarmcentrale niet meer bij, want de installaties moeten altijd voldoen aan EN50136. De meldkamerapparatuur moet daarnaast deels dagelijks en deels wekelijks worden getest. Daarbij hoort voortaan ook een rapportage met foutmelding. Ook vitale voorzieningen als ontvangers, alarmverwerkingsapparatuur, noodstroomvoedingen en noodverlichting dienen wekelijks te worden getest. Ten slotte wordt in de norm ook aangegeven wat te doen bij zware calamiteiten als storm, een bombardement of zware beschadiging van apparatuur door invloeden van buiten.

De certificatie conform de EN-50518 is in nauwe samenwerking met KIWA-NCP tot stand gekomen. Vragen of interpretaties van de Engelse teksten zijn expliciet doorgenomen met de normcommissie WG14, die betrokken is bij de ontwikkeling van de EN-50518 reeks. Hierbij is een gedegen interpretatiedocument door KIWA-NCP ontwikkeld dat voor elke volgende particuliere alarmcentrale, die zich door KIWA-NCP wil laten certificeren beschikbaar. KIWA-NCP en EuroPAC Alarmcentrale zijn door deze exercitie klaar voor het overschrijden van de Europese grenzen, waardoor ook naburige landen voorzien kunnen worden van deze dienstverlening.